"Kunskap och kvalitet över fackgränserna sedan 1966 "

WIAB erbjuder fastighetsägare kvalificerad totalservice, dygnet runt.  Vi erbjuder serviceavtal och utför installationsarbeten vid t.ex. ombyggnad, hyresgästanpassning och energibesparingsåtgärder.


Vi kan installationsteknik och betraktar fastigheten som en helhet. Det är först när alla system i en byggnad samverkar som driftskostnader och inneklimat kan optimeras. Bland våra tekniker finns specialister inom områdena:

  • Ventilation
  • Kyla
  • Styr
  • Värmepumpar
  • Värme 
  • OVK/injustering

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!