Kunskap och kvalitet över fackgränserna sedan 1966

WIAB erbjuder fastighetsägare kvalificerad totalservice, dygnet runt. Vi erbjuder serviceavtal och utför installationsarbeten vid t.ex. ombyggnad, hyresgästanpassning och energibesparingsåtgärder.

Vi erbjuder även fastighetsservice och teknisk förvaltning.

Läs mer om våra tjänster

Wahlings Installations­service

Vi kan installationsteknik och betraktar fastigheten som en helhet. Det är först när alla system i en byggnad samverkar som driftskostnader och inneklimat kan optimeras.