Wiab Service

Wahlings Installationsservice AB

Ägare: WSAB Teknik & Miljö AB, personalägt. Bolaget har ca 50 medarbetare och omsätter drygt 80 Mkr.
VD: Pär Stormo par.stormo@wiabservice.se

Styrelse:

Ordförande: Roland Norstedt Ledamöter: Anders Öberg, Stefan Nilsson, Stig Ångerman, Peter Lundberg, Carl Georgsson, Fredrik Hansson
Revisor: Johan Rendert, Copia Revision AB