Våra tjänster

WIAB erbjuder fastighetsägare kvalificerad totalservice - dygnet runt. Vi kan Service och Installationsteknik och kombinerar helhetssyn med kunskap inom respektive fackområde. Vi erbjuder även traditionella tjänster inom rör/värme, kyla, ventilation och styr/el.

På WIAB samarbetar teknikerna över fackgränserna. Detta utifrån vetskapen att helhetssyn ger bäst resultat och optimerar driftskostnaden. Oavsett expertområde har varje tekniker en förståelse för helheten – en förutsättning för att kunna leverera bra installationsteknik.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

par.stormo@wiabservice.se