Våra tjänster

El

Vi erbjuder felsökning, ombyggnader, justeringar i automatikskåp. Vi utför även elinstallationer i samband med installation av:

  • Styr och regler
  • Ventilation
  • Kylanläggningar
  • Värmepumpinstallationer
  • Värmearbeten
  • Laddsystem för elbil

Kontakt: robin.sjolund@wiabservice.se