En pionjär i branschen

Vår historia

WIAB var först i branschen med att erbjuda service av alla installationer i en fastighet, oavsett fabrikat. Det gjorde vi för att kunna försäkra oss om att de anläggningar vi konstruerat fungerade tillfredsställande. På den tiden möttes vi av misstro för att vi arbetade över fackgränserna. De flesta ansåg att ett företag skulle hålla sig till sitt område och ett fabrikat. Idag, 45 år senare, är vår affärsidé väl etablerad i branschen.

Många av våra medarbetare har arbetat länge på WIAB och samlat många erfarenheter från våra kunders fastigheter. Tillsammans med tillskott av yngre medarbetares nya kunskaper ger det oss en oerhört stor samlad teknisk kompetens. På WIAB arbetar vi också mycket i team och sprider på så sätt kunskapen i organisationen.

Det viktigaste för oss är att erbjuda våra kunder bra service och kvalitet. Vi tror det fungerar bäst med ett arbetssätt som bygger på varje medarbetares kompetens och ansvarstagande. 

Efter över fyra decennier med WIAB kan jag konstatera att vår affärsidé hållit i längden. Trogna kunder väljer att fortsätta samarbeta med oss, och till dem kommer många nya.

Roland Norstedt, styrelseordförande WIAB,
med sedan starten 1966

Faktaruta

Wahlings Installationsservice AB

Ägare: WSAB Teknik & Miljö AB, personalägt. Bolaget har ca 50 medarbetare och omsätter drygt 80 Mkr.

VD: Pär Stormo (par.stormo@wiabservice.se)

Styrelse:

Ordförande: Roland Norstedt

Ledamöter: Anders Öberg, Stefan Nilsson, Stig Ångerman, Peter Lundberg, Carl Georgsson, Fredrik Hansson

Revisor: Johan Rendert, Copia Revision AB