Våra tjänster

Värme och Rör

WIAB jobbar både med traditionella reparationer åt bostadsrättsföreningar till komplicerade installationer av energisystem.

Vi erbjuder service och installation av:

  • Värme- och sanitetsinstallationer
  • Oljepannor
  • Undercentraler
  • Gasinstallationer (ackrediterad gasinstallatör)
  • Inreglering av värmesystem
  • Underhållsavtal

Godkända – Säker Vatten

Kontakt: fredrik.hansson@wiabservice.se