Våra tjänster

Styr och regler

Vid ombyggnader och anpassningar erbjuder vi kompletta lösningar anpassade efter dina behov.

Som alltid lägger vi stor vikt vid helhetssyn och enkelhet. Vi har valt att jobba märkesoberoende då vi ofta jobbar i befintliga anläggningar och i möjligaste mån försöker nyttja komponenter i den befintliga anläggningen. Vi tar alltid ansvar för att levererar en “fullt fungerande och intrimmad anläggning”.

  • Fabrikantoberoende projektering och installation
  • Energikontroll och övervakning
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Underhållsavtal med årlig energirevision

Kontakt: robin.sjolund@wiabservice.se