Våra tjänster

Ventilation

Vad det gäller all installationsteknik är helhetssyn och enkelhet våra honnörsord. Det gäller naturligtvis även ventilation. Avancerade lösningar med med “extra allt” har inget egenvärde. Sett till funktion och ekonomi är den enkla lösningen ofta den bästa – utmaningen är att hitta den!

Sedan starten 1966 har WIAB jobbat med  projektering, installation och service och erbjuder:

  • Ventilationsentreprenader
  • OVK-besiktningar (riksbehörighet)
  • Injustering
  • Funktionskontroll
  • Radonmätningar
  • Klimatanalyser
  • Drift- och underhållsinstruktioner
  • Underhållsavtal

Kontakt: patrik.billing@wiabservice.se