Våra tjänster

Kyla

Med vår erfarenhet, kompetens och helhetssyn har vi möjligghet att presentera bra lösningar vid installation och service.

Installation, Optimering och Service.

En väl genomtänkt och optimerad anläggning gynnar inte bara din totalekonomi utan är även bra ur ett miljöperspektiv. Utifrån dina förutsättningar utför vi installation och/eller service av din anläggning.

  • Industri, kontor, hotell, butiker och datahallar.
  • Optimering och utredning. Vi erbjuder energianalys och intrimning till fastpris.
  • Serviceavtal för förebyggande underhåll och energioptimering
  • Köldmediehantering.

Ackrediterade av Swedac nr. 5067

Kontakt: stefan.nilsson@wiabservice.se