Är du en av oss?

Sök jobb hos oss

Vi verkar på en marknad som är under stark utveckling och våra tjänster efterfrågas av alltfler. För att fortsätta utvecklas behöver WIAB växa och bli fler duktiga medarbetare.

Du kan vara nyutexaminerad eller lätt grånad – viktigast är intresse och engagemang för våra tjänster och kunder, och att kemin stämmer.

Kontakt: par.stormo@wiabservice.se