Våra tjänster

Service och jour

Vi har jobbat med serviceavtal sedan 60-talet och sköter idag service och jour åt över 500 st fastighetsägare, offentliga verksamheter, stiftelser, bostadsrättsföreningar och skolor.

Vi erbjuder en bred högteknisk totalservice dygnet runt. Serviceavtalen anpassas efter anläggning och angelägenhetsnivå. Omfattningen kan variera alltifrån stöd till Er egen personal till totalservice omfattande service och jour av hela fastigheten.

Redan då företaget startades 1966 lades stor vikt vid hög teknisk kompetens bland medarbetarna. Teknisk kompetens och helhetssyn är viktig då vi jobbar med din fastighet. Detta för att få din byggnads system att samverka optimalt – det leder till låga driftkostnader och ett bra inomhusklimat.

Naturligtvis handlar det om att dina värden ska tas tillvara på bästa sätt och i slutändan ska det ekonomiska utbytet motsvara förväntningarna. Vår ambition är att erbjuda en bekymmersfri drift där den röda tråden i allt vi gör är enkelhet och tydlighet – du kan ringa 80 20 40 oavsett om du behöver hjälp med en akut vattenläcka eller ett råd vad det gäller underhållsplanering.

Trygghet dygnet runt – vid akut behov får din fastighet kvalificerad hjälp från våra jourtekniker.

Kontakt: anders.oberg@wiabservice.se