Våra tjänster

Entreprenader

Entreprenader med helhetsansvar

Vi utför installationsarbeten vid till exempel hyresgästanpassningar och energioptimeringar. Vid servicebesöken konstaterar vi ibland att vissa anläggningar kan bytas ut eller optimeras för att sänka driftskostnaderna. Vi tar då fram en lösning som vi presenterar för dig. Den servicen ser vi som vårt ansvar att ge dig som kund.

Vid entreprenader tar vi fackmannamässigt ansvar. Det innebär att vi tar det fulla ansvaret för att du får en fullt fungerande och intrimmad anläggning levererad. Vid installationen tänker vi ur ett serviceperspektiv, anläggningen ska vara stabil och fungera under många år.

”Ju knöligare, desto bättre” är ett uttryck som vi på WIAB använder. Med det menar vi att vi gillar att använda vår mycket höga tekniska nivå till att hitta de allra bästa lösningarna för våra kunder. Oavsett om vi jobbar med servicearbeten eller entreprenader är jobbar vi med under ledordet “kunskap och kvalitet över fackgränserna”. Ska det anläggningen vara väl fungerande och ha optimerade driftkostnader är det en nödvändighet anser vi.

Hör gärna av er så berättar vi gärna mer.

par.stormo@wiabservice.se